Niepubliczne Przedszkole Dzieci Świata

      

Nasze Przedszkole/ Żłobek to miejsce niezwykłe, wyjątkowe, gdzie każdy maluszek znajdzie coś dla siebie: gry, zabawy, piosenki,

            zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczne nie pozwolą się nudzić.

              Dzieciom zapewniamy:
                        - naukę małego savoir-vivre rozwój i kreatywność,
                        - zabawę na świeżym powietrzu,
                        - opiekę wykwalifikowanych nauczycieli,
                        - obchody ważnych uroczystości.

              Placówka mieści się w ciepłym, dużym i słonecznym obiekcie. Budynek nasz znajduje się w spokojnej okolicy o niskiej zabudowie. 

              Przedszkole / Żłobek składa się z dwóch bawialni, dwóch sypialni, dwóch łazienek, jadalni, oraz szatni. Cały lokal jest odpowiednio

              przystosowany i urządzony, tak aby zapewnić bezpieczne warunki dla Państwa pociech.

           Nasza oferta: - opieka nad dzieckiem (do 6 roku życia) Placówka otwarta jest w godzinach 7.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku.

                     Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania pakietów do potrzeb rodziców. Dostępna jest także opieka godzinowa.

                     W naszym Przedszkolu / Żłobku zapewnimy Twojemu dziecku odpowiednie warunki do rozwoju poznawczego,

                     emocjonalnego i fizycznego. Oprócz opieki zapewniamy różnego rodzaju zabawy, gry, zajęcia ruchowe, ponieważ

                     odgrywają one w życiu małego dziecka bardzo ważną rolę - wpływają na charakter malucha, wyrabiają u niego

                     postawę do społeczeństwa i świata, pozwalają mu na poznanie własnego Ja, uczą obserwacji. Ponadto

                     zabawa sprawia, że dziecko czuje się pewne siebie, rozwija zdolności motoryczne, pobudza ważne procesy

                     nauczania, rozwija wyobraźnię, umysł i inteligencję.

              Placówka z zajęć dodatkowych oferuje: dogoterapie i tańce

                                Zajęcia taneczne i umuzykalniające z udziałem instrumentów

                   Muzyka jest językiem uniwersalnym, pełnym, często intuicyjnym i może stanowić najbardziej odpowiedni sposób dla wyrażania

                 spontaniczności. Muzyka, jako ważna dziedzina wychowania przez sztukę stanowi istotny czynnik rozwoju osobowości dziecka.

                 Jest środkiem kształcenia humanistycznego, uwrażliwiającego na wszelkie wartości ludzkie.

                   Muzyka jak i taniec służy również ogólnemu rozwojowi dziecka: -- fizycznemu (ruchliwość, umiejętność utrzymywania ciała

                 w równowadze), intelektualnemu (mowa, operacje myślowe, wrażenia, wyobraźnia, uwaga, pamięć), - emocjonalnemu (uczucia,

                 uspołecznienie), estetycznemu.

                   Dla prawidłowego rozwoju dziecka szczególnie dużo uwagi należy poświęcić wyzwalaniu aktywności i ekspresji ruchowej

                tj. zabawom i ćwiczeniom muzyczno - rytmicznym.

                         Język angielski:

                  Wiek przedszkolny to ten okres w życiu dziecka, w którym zdobywa ono umiejętności funkcjonowania w szerszej grupie,

                wychodzi w świat, poza znany mu krąg rodzinny. Nauczyciel języka obcego powinien w tym procesie aktywnie uczestniczyć,

                dbając o rozwój umysłowy przedszkolaka, zdobywanie przez niego umiejętności językowych i wspierając go w kształtowaniu

                właściwych postaw życiowych. Dlatego założeniem naszej placówki jest ścisłe skorelowanie nauczania języka obcego z

                programem nauczania przedszkolnego. Dlatego prowadzone przez naszych nauczycieli zajęć językowych powinny

                dostarczać dzieciom jak najwięcej okazji do poznawania i przyswajania języka podczas aktywnego badania świata

                w formie zabawy. Nauka języka jest uwrażliwieniem dziecka na język obcy, uświadomienie mu, że jest on w

                dzisiejszym świecie elementem wszechobecnym.

                             Logorytmika:

                        Logorytmika – jest jedną z metod stosowanych w interdyscyplinarnej logopedii.

                             Jak sama nazwa logo- słowo, skrót od logopedii- nauki o kształtowaniu mowy w okresie jej rozwoju i doskonaleniu

                         w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy i rytmika- jest to system edukacji

                         muzycznej dzieci polegający na wyrażaniu muzyki ruchem.

                Podczas zajęć logorytmicznych dziecko uczy się w sposób naturalny i intuicyjny spostrzegać elementy muzyczne w tym:

                                    Melodykę * Rytmikę * Dynamikę * Agogikę * Artykulację * Harmonikę * Kolorystykę * Frazowanie

                         Ma to wpływ na tworzenie wrażliwych odbiorców muzyki.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.